Thursday, November 17, 2011

lanaGPS - Hệ thống giám sát hành trình và quản lý phương tiện - lanaGPS

lanaGPS - Hệ thống giám sát hành trình và quản lý phương tiện - lanaGPS

(Dân trí) - LanaGPS sử dụng thiết bị giám sát hành trình kết hợp với công nghệ truyền dữ liệu không dây và bản đồ số giúp giám sát hành trình và quản lý điều hành phương tiện một cách dễ dàng.
lanaGPS là hệ thống Giám sát hành trình và Quản lý điều hành phương tiện, tài sản và cá nhân. lanaGPS sử dụng thiết bị giám sát hành trình (GPS) kết hợp với công nghệ truyền dữ liệu không dây (GPRS) và bản đồ số (GIS) giúp giám sát hành trình và quản lý điều hành phương tiện một cách dễ dàng, góp phần giải quyết hiệu quả bài toán chi phí cho cá nhân và doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến hoạt động vận tải.
Ý tưởng về hệ thống Giám sát hành trình và Quản lý điều hành phương tiện được các thành viên trong nhóm lanaGPS đưa ra cách đây 2 năm, và sau nhiều nỗ lực tìm tòi khám phá, sản phẩm đã được hoàn thành.